Tenoner

czopiarka processes solid wood and wood-based materials.

Piło – frezarka performs feathers, grooves, plugs, cut-outs and other shapes. They are made at the ends of friezes, staves, skirting boards, etc.

Tenon machines improve work in many plants. Tenoning machines are primarily characterized by high precision and efficiency. Certainly they will work great in any carpentry, furniture, craft workshop as well as in mass production factories.

There are several types of tenons:

unilateral

Czopiarka jednostronna to zestawienie piły i frezarki. Wrzeciono piły wyposażone jest w tarczę. Na osi frezarki zamocowany jest frez. Oba narzędzia posiadają osłony zabezpieczające. Piła i frezarka napędzane są osobnymi silnikami. Cały napęd umieszczony jest w środku korpusu maszyny. Czopiarki jednostronne posiadają wózek. Jest on zamocowany z przodu maszyny. Wózek przesuwa się mechanicznie lub automatycznie. Dodatkowo na stoliku urządzenia jezdnego zamontowane są dociski z góry lub także z boku. Dzięki temu element nie ma możliwości przesunięcia w trakcie pracy. Dociski mogą być ręczne lub pneumatyczne. Pneumatyczne dociskają za pomocą powietrza, w związku z czym potrzebna jest dodatkowa maszyna – sprężarka.

Praca maszyny zaczyna się od odpowiedniego ustawienia materiału. Precyzyjne ustawienie elementu ułatwia liniał kątowy zamocowany na stole oraz dociski. W trakcie jazdy wózkiem piła odcina naddatek,  następnie frezarka wykonuje frez. Po przejechaniu w położenie końcowe gotowy element zdejmuje się. Następnie stolik powraca do pozycji wyjściowej.

Double-sided

The operating principle is similar to a one-sided tenoning machine. Double-sided tenoners process on both sides of the material. This process is carried out along the entire length of the element. The milling saw has a bed on which two working units are mounted. There are two or more spindles on the right and left aggregate. The number of axles depends on the user's needs. The left and right aggregate spacing is adjusted manually or automatically.
This machine solution streamlines the production process, because two sides of the element are machined at the same time.

envelope

The envelope tenoning machine makes a spigot that is carefully adapted to the shape of the socket. Tools of the envelope machine through a rotating head move along a designated path around the workpiece. Thanks to this solution, we get any pattern or shape. In older tenoning models, tools are controlled mechanically according to the template. In new versions, however, computer programs replace mechanical control. The name of the envelope machine comes from the name of the metal machinery. In metals, the envelope tenoning machine is used to produce gears.

Na świecie występuje wiele modeli czopiarek o zróżnicowanych parametrach i konstrukcjach, dlatego wybierając czopiarkę do swojego zakładu należy przede wszystkim kierować się następującymi parametrami:

  • machine design,
  • engine power,
  • adjustable spindles,
  • tool diameter,
  • number of tools etc.

We invite you to familiarize yourself with our offer of tenons. Surely everyone will find something for themselves.